Impressum

povinné údaje dle § 5 německého telekomunikačního zákona:

WIWEGO - rozvojová agentura Fichtelgebirge
Jean-Paul Str. 9 
95632 Wunsiedel 

Telefon: +49 9232 80-482
Telefax: +49 9232 80-9482
E-Mail: info@wiwego.de  

Překlad

Prohlášení o odpovědnosti  

Odpovědnost za obsah Přestože obsahu našich stránek byla věnována maximální pozornost, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za jeho správnost, úplnost a aktuálnost. Jako poskytovatelé služeb jsme odpovědni podle § 7 odst. 1 telekomunikačního zákona (Telemediengesetz, TMG) za obsah stránek podle obecných právních předpisů. Podle §§ 8 až 10 TMG nejsme jako poskytovatel služeb povinni ověřovat správnost informací zprostředkovaných nebo uložených z cizích zdrojů, ani šetřit okolnosti naznačující nezákonné počínání. Povinnost odstranit nebo zablokovat přístup k informacím podle obecných právních předpisů zůstává nedotčena. K tomuto se vztahující odpovědnost však platí ode dne znalosti konkrétního protiprávního jednání. Při zjištění protiprávního jednání sjednáme neprodleně nápravu.

Odpovědnost za odkazy

Naše stránky obsahují odkazy na externí webové stránky, jejichž obsah nemůžeme nijak ovlivnit. Z tohoto důvodu nepřijímáme žádnou odpovědnost za jejich obsah, za který je vždy odpovědný jejich poskytovatel nebo provozovatel. Z hlediska možného porušení zákona byly odkazované stránky prověřovány v okamžiku propojení. Stálá kontrola obsahu odkazovaných stránek bez konkrétních důkazů o porušení zákona není možná. Při zjištění protiprávního jednání sjednáme neprodleně nápravu.

Autorská práva

Provozovatelem vytvořený obsah těchto stránek podléhá německému autorskému zákonu. Rozmnožování, zpracování, šíření a jakýkoliv způsob užití mimo ustanovení autorských práv jsou možné pouze po písemném souhlasu autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé nekomerční použití. Obsah nevytvořený provozovatelem webových stránek podléhá autorským právům třetí osoby a je zvláště označen. Pokud i zde zjistíte porušení autorských práv, prosíme o upozornění. Při zjištění protiprávního jednání sjednáme neprodleně nápravu.

Ochrana osobních údajů

Použití našich webových stránek je obecně možné bez odkazu na osoby, které zveřejněné údaje poskytly. Pokud jsou na našich stránkách tyto odkazy uvedeny (jméno, adresa, e-mailová adresa atp.), je to na základě dobrovolnosti. Bez výslovného souhlasu nelze tato data předat třetím osobám. Dále upozorňujeme, že přenos dat prostřednictvím internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít nedostatky v zabezpečení a absolutní ochrana dat proti přístupu třetích osob není možná. Zneužití kontaktních údajů povinně zveřejněných na základě ustanovení telekomunikačního zákona k zasílání nevyžádaných reklam a informačních materiálů třetími osobami se výslovně zapovídá. Provozovatelé stránek si vyhrazují právo na podniknutí právních kroků v případě zasílání nevyžádaných propagačních informací formou spamových zpráv atp.

Pro sponzory

Vaše reklama na špičkové pozici se stovkami návštěv denně a za nízkou cenu? ...více
Na okraj: Pomocí reklamy mohou německé firmy získat učně ...více
Upozorněte na Váš hotel, restauraci, obchod a jiné aktivity ...více
Stáhněte si naše logo, krátký text a webový odkaz ...více
Inzerujte na informačním portále Mostní cyklostezky ...více